מערכות פיתוח כחול לבן

יחידת בקרה לניטור טמפרטורה ואיסוף נתונים TOP1/2/4​

 

 • העברת האינפורמציה באמצעות רשת, סלולר,  RF  (חיווי על נפילת תקשורת)
 • אפשרות חיבור של עד ארבעה רגשי טמפרטורה או שתי כניסות 4-20mA
 • תצוגה אלפא-נומרית קלה לקריאה של נתוני המערכת
 •  אפשרות קביעת תחום טמפרטורה תקין וזמן השהייה לפני התרעה לכל רגש / חיבור  בנפרד
 • אפשרות לחיבור עד 12 כניסות דיגיטליות (דלתות / מגעים יבשים / מער' התרעה ועוד)
 • 6 יציאות מבוקרות ( צ'קלקה /  סירנה ועוד)
 • מתח הספקה: 230VAC (חיווי נפילת חשמל)
 • נוריות חיווי (לצורכי בקרת הלקוח)
 • זמזם התרעה כללית מקומי
 • לחצן ביקורת  (Test)
 • אגירת נתונים עצמאית ׁ(בנפילת תקשורת) יכולת שמירה של  2,000 דגימות עם  אפשרויות  הרחבה.
 • אפשרות התחברות לבקר מסוג ל"אנטי פריז"
 • לחצן להשתקת הזמזם עד קבלת התרעה אחרת / חוזרת
 • תדירות דגימה: פחות מ-10 שניות לכל רגש
 • אפשרות ניטור: במקררים / מקפיאים / אינקובטורים / חדרי קור וחום / תנורים / לחות / חנקן /חמצן / מדי לחץ ועוד
 • ניתן לכיול 

Enter your text here

Enter your text here

TOP2​

.TOP1

TOP4​

Fal-x RF/קווי Oxygen

 

 • היחידה פועלת בתקשורת RF וכן בתקשורת קווית
 • פרוטוקול התקשורת יכול להיות חד כיווני או דו כיווני
 • ליחידה יכולת שמירה ואגירת נתונים.
 • סוללת גיבוי
 • תצוגה Dual color
  > ירוק – טמפרטורה תקינה
  > אדום – חריגת טמפרטורה
 • אפשרויות ניטור וחיבורים: חמצן, לחות, טמפרטורה, מגע יבש ועוד.
 • תחום פעילות הרגש הוא -200ºC עד +850ºC
 • תכנות מקומי על גבי פאנל היחידה
 • נוריות חיווי.
 • יכולת עבודה על סוללה (אלחוטי) / מתח הספקה: 230VAC (חיווי נפילת חשמל)
 • זמזם התרעה כללית מקומי
 • ניתן לכיול

Enter your text here

Enter your text here

 קווי Fal-x ​

Fal-x RF​

Fal-x RF/קווי Oxygen​

Fal90RS – רגש פנימי / רגש חיצוני

 

 • היחידה פועלת בתקשורת RF
 • פרוטוקול התקשורת יכול להיות חד כיווני או דו כיווני – לבחירת הלקוח
 • ליחידה יכולת שמירה של 2,000 דגימות טמפרטורה (אפשרות ל-8,000)
 • סוללת ליתיום / לרכזת הספקת מתח: 230VAC (חיווי נפילת חשמל )
 • ניתן לכיול 
 • היחידה מנטרת טמפרטורה בתחום:
  > 50ºC עד +99ºC
  > 200ºC עד +850ºC  – באמצעות מתאם לרגש מסוג PT-100
 • היחידה מנטרת לחות בתחום 0-100% RH
 • יכולת חיבור רגש חיצוני
 • יכולת חיבור לתרמוסים (חנקן נוזלי 196-)

Enter your text here

Enter your text here

.

יחידות Anti-Freeze

 

 • הפעלה על ידי ה-Top  / עצמאית
 • מניעת קפיאת תכולת המקרר באמצעות שליטה על אספקת החשמל
 • חיווי על תקינות אספקת החשמל ליחידה המבוקרת
 • החזרת הספקת החשמל למקרר באופן עצמאי
 • כפתור חירום לשחרר היחידה
 • נוריות חיווי

Enter your text here

Enter your text here

.

תוכנת "מבנית 4000"

 

 • מעקב רציף אחר טמפרטורה ביחידה המבוקרת

 • מעקב אחרי מצב גלאי לחות, הצפה ואחרים (אופציה)

 • התרעה על כל חריגה מפעולה תקינה

 • פעולה ללא הפרעה לעבודה שוטפת של יחידות מבוקרות

 • שליטה ובקרה אוטומטית ללא התערבות של העובדים במקום

 • אפשרות מניעת תקלות משביתות ע"י זיהוי מוקדם של חריגות

 • מעקב רציף אחר טמפרטורה ביחידות המבוקרות

 • מעקב אחרי מצב גלאי לחות, הצפה ואחרים (אופציה)

 • התרעה על כל חריגה מפעולה תקינה

 • פעולה ללא הפרעה לעבודה שוטפת של יחידות מבוקרות

 • שליטה ובקרה אוטומטית ללא התערבות של העובדים במקום

 • אפשרות מניעת תקלות משביתות ע"י זיהוי מוקדם של חריגות

 • הצפה של בעיות כלפי מעלה באמצעות מסכי UP-POP ועץ מבנה צבעוני

 • מחוללי גרפים ודוחות מובנים

 • ועוד הרבה מאוד פונקציות חיוניות ומתקדמות בהתאמה לצורכי ובקשת הלקוח

 • פיתוח "כחול – לבן"

Enter your text here

Enter your text here

.​

.​

.

.

Fal-WFT1 – רגש טמפ' חיצוני /Fal-WFTH-i  – רגש חיצוני + לחות

 

 • רגש טמפרטורה חיצוני
 • היחידה פועלת בתקשורת WiFi
 • ליחידה יכולת שמירה ואגירת נתונים
 • סוללת ליתיום
 • ניתן לכיול
 • אפשרות לכניסת מגע יבש (דלת)
 • רגש טמפרטורה חיצוני ורגש טמפרטורה ולחות פנימיים
 • הרגש החיצוני מנטר טמפרטורה בתחום:
  > 40ºC עד +125ºC דיוק 0.1°
  > 200ºC עד +850ºC  – באמצעות מתאם לרגש מסוג PT-100
 • הרגש הפנימי מנטר טמפרטורה בתחום:
  > 10ºC עד +85ºC דיוק 0.4°
 • • הרגש לחות הפנימי מנטר בתחום 0-100% RH  דיוק 3%

Enter your text here

Enter your text here

.​

.

.

.